Liitumine

Sektsiooni võivad astuda nii residendid kui residentuuri lõpetanud psühhiaatrid ning psühhiaatriaga piirnevate erialade spetsialistid. Praegu on sektsioonil 59 liiget.

ENPS liikmeks saamise eelduseks on kuulumine Eesti Psühhiaatrite Seltsi (psy.ee). Seltsiga liitumiseks tuleb esitada vabas vormis avaldus EPSile aadressil eps@psy.ee ning tasuda liikmemaks 120 eurot aastas kontole EE032200001120111810.