Liitumine

Sektsiooni võivad astuda nii residendid kui residentuuri lõpetanud psühhiaatrid ning psühhiaatriaga piirnevate erialade spetsialistid. Praegu on sektsioonil 59 liiget. Liikmeks astumiseks on vaja esitada vabas vormis avaldus aadressile noorpsyhhiaater@enps.ee või avaldada suuliselt soovi juhatuse liikmetele. 

ENPS liikmeks saamise eelduseks on kuulumine Eesti Psühhiaatrite Seltsi (psy.ee). Seltsiga liitumiseks tuleb esitada vabas vormis avaldus EPSile aadressil eps@psy.ee ning tasuda liikmemaks 120 eurot aastas kontole EE032200001120111810.