Meist

 

Eesti Psühhiaatrite Seltsi Noorpsühhiaatrite sektsioon (ENPS) on Eesti Psühhiaatrite Seltsi allharu. Koondame endas psühhiaatria residentuuri ning psühhiaatrite varase karjääri edendamisest huvituvaid seltsi liikmeid. Sektsiooniga on seotud MTÜ Noorpsühhiaatrid. 

ENPS on vabatahtlik organisatsioon. Esindame noorpsühhiaatrite huve ja arvamusi seltsis, osaleme residentuuri puudutavate nõuete ja arenduste väljatöötamisel ning ellu viimisel. Teeme koostööd kohalike ja rahvusvaheliste organisatsioonidega ja esindame Eestit Euroopa Psühhiaatria Residentide Föderatsioonis (European Federation of Psychiatric Trainees, efpt.eu). Toetame sektsiooni liikmeid erialases arengus, julgustame liikmeid avaldama artikleid, korraldama loenguid, kavandama projekte ning ette võtma teisi laiemale üldsusele vaimse tervise teemasid  tutvustavaid tegevusi. Pikaaegseks traditsiooniks on iga-aastase noorpsühhiaatrite suveseminari korraldamine ning psühhiaatria ja neuroloogia erialasid ühendava talveseminari korraldamine vaheldumisi noorneuroloogidega.

Sektsiooni juhatuse liikmed:  Beatrice Rahlin, Inga Lehtsalu, Magda Kõljalg, Tiiu Lind, Gerli Pihelgas, Kristjan Martin Kasterpalu, Maria-Liesbeth Weander, Anni Leedo

Juhatuse esimees: Inga Lehtsalu

Sekretär: Kristjan Martin Kasterpalu