Koroonaviirusega seotud info


Jagame Teiega mõningaid rahvusvahelisi allikaid, mis kajastavad vaimse tervisega seotud probleeme seoses COVID-19 pandeemiaga ning soovitusi nendega paremini toime tulemiseks.


Ameerika Psühhiaatrite Seltsi soovitused psühhiaatritele erialases töös:

https://www.psychiatry.org/news-room/apa-blogs/apa-blog/2020/03/covid-19-mental-health-impacts-resources-for-psychiatrists?utm_source=Internal-Link&utm_medium=FOS-Hero&utm_campaign=CV19


Juhised videokonsultatsioonide tegemiseks:

https://bjgplife.com/2020/03/18/video-consultations-guide-for-practice/


Ülevaateartikkel karantiini psühholoogilisest mõjust inimestele:

https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2820%2930460-8


Ülevaade erinevate ravimite võimalikest koostoimetest eksperimentaalsete COVID-19 ravimitega:

http://www.covid19-druginteractions.org/?fbclid=IwAR2vDTEDk7tnI0TKxVhyRNvFEj3cW-zA_DqT5BrvEYyBrETpsX0I1U8QC8o


Psühholoogilise esmaabi juhend eesliini töötajatele:

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44615/9789241548205_eng.pdf;jsessionid=05A866053428B849FBC326D327315737?sequence=1


Artikkel Shanghai kogemusest vaimse tervise kriisi-interventsioonidega seoses:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178120304200?via%3Dihub


Veel psühholoogilisest interventsioonist ja miks peab tegutsema kohe:

https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(20)30073-0/fulltext


WHO ressursid

https://www.wpanet.org/covid-19-resources?fbclid=IwAR36v-_aS8ZqFhQCVkz1qHxIOT8zmC_dC9WydlSrk2hGhOsuj9rxrA9p9Wg


ESCAP ressursid

https://www.escap.eu/index/coronavirus-and-mental-health/?fbclid=IwAR3jfBOI9r6v4bhhfxWIsJLE-INSKtR6QSWEErW4j47pN5tUctaCI7DBsBw


Tartu Ülikooli poolt kogutud teaduspõhine info

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmeditsiiniteadused.ut.ee%2Fet%2Fcovid19%3Ffbclid%3DIwAR2yxtRCiF5UnNJ1KFAlz9gyuYm5nGwVlpZ0xRqUcj4dtHZFm2n5r66zlF0&h=AT2vKE4yqjb_7Epx_6h7Z5ChT6kRHLAnRfsEfGw7oN7zLXITB0VMFFeOTK_sgsAXXAldlVF2Mzp-iTIO8gFcTfwphbXPGOB3vk7V9oHHK9L88nk59KmZMjhiWQG-iz5LU9l7uzzeZOubrpT0RY2eFw